La torre de S'Aigua Dolça

La zona on possiblement va estar situada la torre.

Vigilància, seguretat, defensa, protecció sanitària contra el morbo......Són moltes les activitats portades a terme per les torres d´un port al llarg dels segles.

La Torre d´en Carrós, desapareguda per sempre de la vorera de mar que ocupava, ja no és un testimoni viu del passat com ho són actualment les dues torres de Portopí : La Torre de Senyals i La Torre de Sa Cadena, ni es pot confondre amb les quatre que hi havia abans. Situada a S´Aigua Dolça, propera al port de Ciutat ,exercia tasques de vigilància estratègica a la via de comunicació marítima entre els dos ports de la badia: El Moll de Ciutat i Portopí.

>No es troben referències d´aquesta torre abans del segle XIII , com passa amb la Cala de Portopí (Recordem la famosa Batalla de Portopí), però ja apareix a les cròniques reials del segle XIV, ben diferenciada de les altres torres, segurament d'estructura i funcions molt semblants però mai confosa amb les altres. És possible que fos utilitzada també com a llatzaret contra la pesta morbo com ho feren les altres torres i restaurada al llarg de la seva història.

Pren el nom de Torre de S´Aigua Dolça a partir del descobriment del manantial a Sa Penya Roja, a començaments del segle XVII.A partir d´aquest moment s´utilitzarà també per controlar el manantial del qual obtingué el nom fins als darrers anys de la seva existència. Lloc d´ajusticiament en temps de Les Germanies, fou un solitari testimoni de la nostra història, també testimoni viu de l ´intens trànsit marítim dels nostres ports. Avui testimoni invisible del passat, el recordam amb aquestes lletres perquè es mantengui viva la seva presència.

Bartomeu Llompart, 2003