L'hostal Sayonara

A la imatge de l'esquerra podem apreciar una vista aèria d'El Terreno amb l'hostal Sayonara en primer terme, allà per l'any 1968.

Aquest hostal es va edificar sobre una típica casa d'El Terreno, Ca'n Alomar, superant amb escreix els volums de les edificacions circundants. Aquest comportament urbanístic no va ésser una raresa en el temps de la seva edificació en què hi havia una total falta de fermesa en l'aplicació de les normes urbanístiques.

Abandonada la seva explotació a mitjans dels anys 70 per les dificultats d'accés dels turistes, l'edifici va patir un ràpid deteriorament i va anar degradant-se fins la ruïna. Va ser subhastat i adquirit per dos milions de pessetes per construir apartaments. En no obtenir llicència aquest nou projecte per no complir els paràmetres urbanístics exigibles en el Pla General Vigent va quedar abandonat.

L'Associació de Veïns va demanar la declaració de ruïna i demolició de l'edifici. Aquesta sol·licitud es va anar reiterant any rere any.

La propietat, va recórrer la denegació de llicència fins al Tribunal Suprem, que va donar la raó a l'Ajuntament i als veïns, fent inviable definitivament la seva rehabilitació.

El Pla Especial de Reforma Interior del Terreno, el qualifica com a zona verda i aparcaments, com havíem reivindicat els veïns, després de la seva aprovació definitiva en 2004.

Finalment, el febrer del 2011, va començar l'esbucament de l'edifici i la construcció dels actuals aparcaments.

ERROR (No es pot mostrar l'objecte.)