Cort quiere el "renacimiento" del Terreno

Última Hora, 29 de Julio. Breu: El tinent de batle de Model de Ciutat, Antoni Noguera, visita el barri i declara que vol aconseguir el "renaixement" d'el Terreno.