Taller de costura

Imágenes del taller celebrado el 18/10/2015

ERROR (no es pot mostrar l'objecte)