Recorregut embARCA't: "Així era El Terreno".

ERROR (No es pot mostrar l'objecte.)