L'Ajuntament de Palma vol millorar la xarxa d'aigües pluvials per evitar inundacions