Es Jonquet y Joan Miró, en el objetivo de la Policía nocturna

ERROR (No es pot mostrar l'objecte.)