Normativa urbanística nuclis tradicionals

Pel coneixement d'uns i per la seva difusió els que teniu aquesta alta misió.
"Deu és just però a vegades va a poc a poc." (Paraules d'Isaïes)