Normativa urbanística nuclis tradicionals

El col·legi La Immaculada compleix 75 anys.